Ramsay santé –
historien så langt

Takket være en ambisiøs utviklingsstrategi, har Ramsay Santé, gått fra å være et ledende sykehusforetak i Frankrike til å bli et ledende globalt selskap innen helseomsorg.

Dagens nøkkeltall

• 350 lokasjoner. Link til kart
• 7 millioner pasienter.
• Banebrytende på moderne medisin med nesten 70 % av kirurgiske inngrep utført med dagkirurgi.
Link nøkkeltall

En banebrytende historie

 • 1964 Ramsay Health Care, en pioner innen mental helse, etableres i Australia.
 • 1985 Volvat åpner dørene.
 • 1987 La Générale de Santé, en pioner innen helsesektoren, etableres i Frankrike.
 • 1994 Capio, banebryter for moderne medisin og ledende på lokal helseomsorg, etableres i Sverige.
 • 2015 Ramsay Health Care i Frankrike og Générale de Santé fusjonerer til: Groupe Ramsay Générale de Santé.
 • 2018 Ramsay GDS kjøper opp Capio-gruppen og det nye selskapet blir ledende i Europa på helseomsorg.
 • 2019 Gruppen endrer navn til Ramsay Santé.

Nye utfordringer
for Ramsay Santé

EN SEKTOR I ENDRING – Globale trender innen helseomsorg

Ny teknologi og forbrukertrender påvirker helsesektoren:

 • En aldrende befolkning og en økning i kroniske lidelser, resulterer i økt økonomisk press på nasjonale helsesystemer.
 • Endring i pasientatferd gir forventninger om forbrukerorientert helseomsorg.
 • Leveranse av helsetjenester utvikler seg i takt med teknologiske innovasjoner og et økende fokus på medisinske data.
 • Helsehjelp utenfor sykehusene er i vekst. Økning av medisinske tilbud i hjemmet.
 • Stor økning av nye konkurrerenter: en økning av digitale tilbydere, og nye økosystemer for helsehjelp vokser frem.
 • En økende mangel på helsepersonell.

Å RESPONDERE PÅ
UTFORDRINGENE

For å imøtekomme våre nye utfordringer og konsolidere lederskapet, har Ramsay Santé igangsatt et grundig strategiarbeid for å sette retningen mot 2025: Yes we care!

2000 ledere har, i samarbeid, bidratt til å definere fundamentet til den nye strategien for de kommende årene. Dette sammenfaller med konsernets formålserklæring skrevet ned i de offisielle vedtektene fra Annual General Meeting den 11. desember 2020: «Forbedre helsen gjennom kontinuerlig innovasjon».

Samarbeidet ga oss også muligheten til å jobbe frem selskapets visjon, misjon og verdier.
Oppdag Brand Book

Yes We Care ! 2025

VÅRT MÅL

Forbedre helsen gjennom kontinuerlig innovasjon
Pascal Roché
Helsesektoren gjennomgår en revolusjon som omfatter både teknologiske, sosiale og organisatoriske endringer. Det er ikke bare viktig for Ramsay Santé å dra nytte av denne utviklingen og tilfredsstille vår formålserklæring: «Forbedre helsen gjennom kontinuerlig innovasjon», men det åpner også for mange muligheter. En slik erklæring krever en bevisstgjøring rundt alle de valg som tas, overalt i konsernet, og blant alle våre 36 000 medarbeidere og 8500 leger.
Pascal Roché,
Administrerende direktør for Ramsay Santé.

En strategi bygget
4 pillarer

EN NY AMBISJON FOR SELSKAPET

Vi må utvikle oss fra å være en tradisjonell helseaktør
til å bli en "helsedirigent", som støtter og gir pasientene helsehjelp i alle livets faser, både digitalt og fysisk

1

Avansert pleie på våre sykehus

Oppdage +
2

Digital og fysisk tilgang – en vei inn

Oppdage +
3

Forebyggende helsetjenester

Oppdage +
4

Økt fokus på polikliniske tjenester

Oppdage +
<
>

Helse i morgendagens perspektiv

ET INTEGRERT HELSETILBUD FOR Å FORBEDRE DEN GLOBALE HELSEOMSORGEN

Schéma

De 7 endringsfaktorene

Ramsay Santé har identifisert 7 endringsfaktorer som skal bidra til å implementere den nye strategien. Disse faktorene er globale initiativ, involverer alle land og utgjør vår samlende styrke i
Ramsay Santé. Noen gir nye dimensjoner til eksisterende
prosjekter. Andre vil styrke vår operasjonelle kapasitet.
Prosjektene, som Ramsay Santé ønsker å bygge sin
transformasjon på, vil kreve store investeringer, som er gjort
mulig takket være konsernets størrelse, vårt langsiktige
perspektiv og våre solide aksjonærer.

1

PASIENTOPPLEVELSE OG OMDØMME

Skape en positiv kunde- og pasientopplevelse, og bygge omdømme og merkesynlighet, som skiller oss fra konkurrentene, og tiltrekker oss pasientene.

Eksempler: Ramsay Services 2 pasientportal i Frankrike og Welcome app for Sverige støtter pasienten gjennom hele kundereisen: forebygging - helseoppfølging – pasientreisen etc.

2

VÅR MERKEVAREVERDI SOM ARBEIDSGIVER

Optimalisere ansettelsesprosesser ved å fokusere på trivsel på arbeidsplass, og vår målsetting om å tiltrekke og beholde talenter.

Eksempler: Ramsay Santé Academy vil implementere et utviklings- og opplæringsprogram i tråd med medarbeidernes forventninger og behov.

3

DEN MEDISINSKE KVALITETEN - I HJERTET AV VÅRT TJENESTETILBUD

Fokusere på digitalisering og gode kliniske rutiner for å sikre høyeste standard på medisinsk leveranse.

Eksempler: Kontinuerlig forbedring av helseomsorgen gjennom systematisk bruk av kliniske ytelsesindikatorer (CPI-Clinical performance indicators) og kvalitetsindikatorer (QPI - Quality Performance Indicators). Disse indikatorene er basert på tidligere innhentede pasientdata.

4

MORGENSDAGENS LEGER

Tiltrekke og beholde de største talentene for å sikre utvikling og vekst i Ramsay Santés brede tjenestetilbud.

Eksempler: Tilgjengeliggjøre digitale verktøy for legene og gi dem mulighet til å videreutvikle og utvikle nye tjenester, og dele sin ekspertise og erfaring med alle som jobber med pasientrettet arbeid etc.

5

PASIENTDATA OG AVANSERT ANALYSEKAPASITET

Vi må ha kontroll på og eie våre kundedata, både i medisinsk og forretningsmessig kontekst.

Eksempler: Standardisere kundedataene våre, i tråd med innovasjoner, for å forbedre kvaliteten, effektiviteten og personlig service (CRM).

6

INNOVASJONSSTRATEGI

Utvikle et tankesett og en gruppekultur, som fremmer innovasjon både i vårt service- tilbud og i all operasjonell virksomhet.

Eksempler: Innovative prosjekter basert på kunstig intelligens, fjernovervåking, oppkobling osv.

7

BEDRIFTENS SAMFUNNSANSVAR – Å GJØRE EN FORSKJELL I SAMFUNNET

Vi skal arbeide for en positiv innvirkning på alle våre interessenter (ansatte - pasienter - leger – lokalsamfunn, etc.) og begrense vår negative innvirkning (miljø).

Eksempler: Gjøre alle våre fødeavdelinger miljøansvarlige og forpliktet til et helseforebyggende program, for barnets første 1000 dager, som vil påvirke helsen livet ut.

Implementeringen av disse 7 endringsfaktorene vil være styrket grunnet vår tilhørighet til Ramsay Health Care, den femte største helse-aktøren i verden.

En global strategi
med lokale tilpasninger

Vi anerkjenner å inkludere følgende i vår strategi:
• Forebyggende helse, i tråd med vår formålserklæring og samfunnets forventninger. Å utvikle og jobbe med forebyggende tjenester, gjør det mulig å levere tjenester til kundene i forkant av, og langt utover livslang helseomsorg.
• Digitalisering av kundeforholdet som muliggjør kontinuerlig dialog på daglig basis.

STRATEGISKE HOVEDPROSJEKTER PER LAND

 • Primærhelsetjenester : Bli en ledende aktør innen primærhelsetjenesten, og eksperimentere med innovative og nye organisasjons- og finansieringsmetoder for helseleveranser etter den skandinaviske modellen.
 • Bildediagnostikk :Utvikle våre medisinske bilde-tjenester innen eksisterende og fremtidige helsetilbud.
 • Styrke tilbudet for mental helse gjennom digitalisering og innovasjon, og videreutvikle tilbud til ungdom og unge voksne, helsepersonell, mennesker i avhengighetsbehandling og poliklinisk virksomhet.
 • Sykehus:
  • Fortsette å være en banebryter innen integrering av innovativ omsorg i våre tjenester: medisinske dagtilbud, RRAC - Rapid Recovery After Surgery, fremragende ekspertise i alle våre tilbud (fedme – onkologi etc.)
  • Utvikle ekspertisen i alle våre tjenestetilbud (onkologi, kronisk nyresvikt, fedme, osv.)
  • Forbedre vår evne til å personifisere våre helseleveranser i henhold til kundens behov.
  • Modernisere våre fasiliteter og våre tekniske plattformer som en del av vårt Projets Médicaux de Pôle.
 • Integrerte omsorgsstrategier:
  • Utvikle digitale tjenester i tråd med våre strategier, for å øke tilgjengeligheten for kundene, forbedre kvaliteten på omsorgen og pasientopplevelsen og på den måten bygge tilfredshet og lojalitet.
  • Utvikle digitale og fysiske løsninger som sikrer sømløse overganger mellom primærhelseomsorgen og spesialister samt sentre for forebygging.
  • Utvide den geografiske dekningen og utvide det medisinske tilbudet innen primær-og spesialisthelsetjenesten.
 • Diversifisere refusjonsmodeller:
  • Muliggjøre støtte for helsetjenester rettet mot ambulerende virksomhet, digitalisering og forebyggende omsorg.
  • Ved å utvikle bruken av privat helseforsikring til fordel for pasientens andel av utgiftene.
 • Sterk ambisjon om å opprettholde og videreutvikle primærhelsesentre basert på et system som innbefatter innovative partnerskap med leger (konsulenter).
 • Utvikle vår sykehus-virksomhet til å bli den største private sykehusaktøren i Norge.
 • Styrke vårt tilbud innen mental helse.
 • Utvikle digitale tjenester og øke tilgjengeligheten for kundene, forbedre kvaliteten på omsorgen og pasientopplevelsen og på den måten bygge tilfredshet og lojalitet.
 • Vekstplan i Imaging Diagnostic.
 • Utvikle tilbud finansiert av privat forsikring via innovative partnerskapssystemer med forsikringsselskaper.