Ramsay santé –
historien ind til videre

Ramsay Santé ambitiøse udviklingsstrategi har transformeret virksomheden fra at være en af Frankrigs ledende aktører inden for hospitalsdrift til nu at være ledende inden for integreret patientbehandling og omsorg i Europa.

Nøgletal
i dag

• 350 faciliteter. Link til kort
• 7 millioner patienter
• Pioner inden for modern medicine, hvor næsten 70 % af kirurgien udføres ambulant.
Link til tal

En historie
om pionerer

 • 1964 Ramsay Health Care, en pioner inden for psykisk sundhed, blev grundlagt i Australien
 • 1987 La Générale de Santé, en pioner inden for sundhedssektoren, blev grundlagt i Frankrig
 • 1994 Capio, en pioner inden for modern medicine og ledende inden for primær pleje, blev grundlagt i Sverige
 • 2015 Fusion af Ramsay Health Care i Frankrig og La Générale de Santé: Etablering af koncernen Ramsay Générale de Santé
 • 2018 Ramsay Générale de Santé opkøber Capio-koncernen, hvilket gør den nye koncern til ledende inden for samlede sundhedstilbud i Europa
 • 2019 Navneskifte for koncernen til Ramsay Santé

De nye udfordringer
for Ramsay Santé

EN BRANCHE I HURTIG FORANDRING – GLOBALE TRENDS I SUNDHEDSPLEJE

Teknologiske og samfundsmæssige udfordringer påvirker
branchen:

 • En aldrende befolkning og en stigning i kroniske sygdomme, hvilket fører til øget økonomisk pres på de nationale sundhedssystemer.
 • Traditionel patientadfærd bevæger sig mere mod aktiv forbrugerisme.
 • Sygepleje ændres i takt med accelerationen inden for tekniske innovationer og den øgede betydning af data.
 • En stigning i pleje uden for hospitalet. Løsninger til behandling i hjemmet øges.
 • Nye konkurrenter på markedet: Rent digitale aktører etableres, og nye miljøer for sundhedsydelser udvikles.
 • En stigende mangel på sundhedsfaglig arbejdskraft.

VORES SVAR PÅ
UDFORDRINGEN

For at møde disse trends og styrke vores lederposition i branchen har Ramsay Santé foretaget en dybdegående strategisk proces for at sætte retningen mod 2025: Yes we
care!

2.000 ledere har bidraget til at definere fundamentet for den nye strategi for de kommende år samt koncernens grundlæggende formål – ”raison d´être” på fransk – som blev officielt indarbejdet i vedtægterne på den ordinære generalforsamling d. 11. december 2020: “At forbedre sundhed gennem konstant udvikling”.

Dette teamwork har også givet mulighed for at fastsætte koncernens mission, vision og nye værdier.
Oplev vores Brand Book

Yes We Care ! 2025

KONCERNENS GRUNDLÆGGENDE FORMÅL

At forbedre sundhed
gennem konstant
udvikling
Pascal Roché
Sundhedsområdet gennemgår en mangefacetteret teknologisk, samfundsmæssig og organisatorisk revolution … Det er ikke kun af vital betydning for Ramsay Santé at drage nytte af denne udvikling med udgangspunkt i vores grundlæggende formål, ”At forbedre sundhed gennem konstant udvikling”, men også en fantastisk mulighed. Denne ambition betyder, at der skal træffes valg, der er tilpasset denne ambitiøse strategi, og som vi deler med vores 36.000 medarbejdere og
8.500 læger i Europa.
Pascal Roché,
Administrerende direktør for Ramsay Santé.

En strategi som bygger
fire grundpiller

EN NY AMBITION FOR VORES KONCERN

Vi skal udvikle vores koncern fra at være en traditionel sundhedsudbyder
til at følge og støtte vores patienters sundhed gennem alle livets faser. Vi skal være en ’koordinator’ for vores patienters sundhed gennem anvendelse af digi-fysiske metoder.

1

Avanceret hospitalsbehandling

Vis +
2

Digi-fysisk adgang – én vej ind

Vis +
3

Forebyggelse

Vis +
4

Ambulant behandling

Vis +
<
>

Morgendagens
sundhedsrejse

Et helhedsorienteret heldbredstilbud, der samler patientens totale
sundhedsbehov i et samlet sundhedsunivers.

Schéma

Forandringens syv initiativer

Ramsay Santé har identificeret syv initiativer, som skal støtte implementeringen af den nye strategi. Kerneområderne er globale initiativer som involverer alle koncernens lande med det formål at udnytte vores fælles styrke i Ramsay Santé. Nogle
områder vil skabe nye kompetencer, mens andre vil bygge på vores formåen og styrke vores nuværende virksomhed.
Disse projekter, som Ramsay Santé vil basere sin transformation på, vil kræve betydelige investeringer, som er mulige grundet koncernens størrelse, vores long-term industrial focus og solide shareholding-struktur.

1

PATIENTOPLEVELSE OG BRAND IMAGE

Skabe enestående patientoplevelser og nye tilbud, som styrker vores omdømme og brand image, skiller os ud og tiltrækker patienter.

Eksempel på tiltag: Den franske patientportal Ramsay Services 2 og den svenske Welcome-app, som støtter patienten gennem hele patientrejsen – før, under og efter behandlingen.

2

AT VÆRE EN ATTRAKTIV
ARBEJDSGIVER

Forbedre eksisterende processer med fokus på livskvaliteten på arbejdspladsen og målet om at tiltrække og bibeholde talent.

Eksempel på tiltag: Ramsay Santé Academy vil implementere et udviklings- og træningsprogram for at imødekomme vores medarbejderes og koncernens behov.

3

MEDICINSK KVALITET I CENTRUM FOR VORES TILBUD

Udnytte digitalisering og god klinisk praksis for at forbedre vores medicinske ekspertise og kvalitet.

Eksempel på tiltag: Kontinuerlig forbedring af behandling gennem systematisk brug af kliniske performanceindikatorer (CPI) og kvalitetsindikatorer (QPI). Disse indikatorer vil være baseret på tidligere arbejde med patientdata.

4

MORGENDAGENS LÆGER

Udvikle og tiltrække de bedste talenter for at muliggøre en bæredygtig udvikling og vækst af Ramsay Santés brede vifte af aktiviteter.

Eksempel på tiltag: At give lægerne digitale løsninger for at støtte dem i udviklingen af nye behandlingsmetoder og dele information med alle involverede i patientrejsen etc.

5

ANVENDELSE AF STRUKTURERET DATA

Indføre datadrevne arbejdsgange i vores medicinske og administrative processer.

Eksempel på tiltag: Standardisering af vores patientdata for at forbedre behandlingskvalitet, effektivitet, personalisering af sundhedstilbud og patientinteraktioner.

6

VORES INNOVATIONSSTRATEGI

Fremme en koncernkultur og et mindset, der fremmer banebrydende innovation inden for patienttilbud og koncernens aktiviteter.

Eksempel på tiltag: Udvikle og implementere innovative projekter baseret på digitale platforme, kunstig intelligens, fjernovervågning, etc.

7

VORES SAMFUNDSANSVAR FOR AT GØRE EN FORSKEL I SAMFUNDET

Udvikle vores positive indvirkning på vores interessenter (personale, patienter, læger, samfund etc.) og begrænse vores negative indvirkning på miljøet.

Eksempel på tiltag: Indføre et patientløfte til vores patienter, Luk vores miljøpåvirkning og etablere en struktureret opfølgning på vores miljøarbejde.

Implementeringen af disse syv kerneområder styrkes af, at vi tilhører Ramsay Health Care, verdens femtestørste aktør inden for sundhedssektoren.

En global
strategi med lokal udførelse

Vi anerkender følgende forudsætninger for vores strategi:
• Kvalitet og patientsikkerhed er altid i fokus i vores medicinske arbejde. Det er også en del af vores mission, vision og værdier i Ramsay Santé og af samfundets forventninger til vores koncern. Vi værner om patienternes helbred og er til stede i alle stadier og situationer i livet.
• Vi ser digitalisering af patientrelationen som en stor mulighed for at forbedre tilgængelighed og kvalitet for vores patienter, lette arbejdet for vores personale og muliggøre en mere effektiv pleje for vores kunder.
•Vi ser styrken i at tilhøre en global koncern vis eneste opgave er at udvikle og forbedre sundhedsplejen. Dette skaber muligheder for interne samarbejder, kompetenceudvikling, omkostningsfordele og langsigtede investeringer i sundhedsydelser.

VIGTIGE STRATEGISKE PROJEKTER PER LAND

 • Primær behandling: Blive en ledende aktør inden for primær behandling gennem nye og innovative løsninger og finansieringsmetoder for sundhedssystemet baseret på den skandinaviske model.
 • Billeddiagnostik: Udvikle vores billeddiagnostiske aktivitet væsentligt understøttet af vores eksisterende faciliteter og fremtidige centre for primær behandling.
 • Inden for psykisk sundhed: Forbedre adgangen til behandling gennem øget digitalisering, innovation og udvikling af det ambulante tilbud, samtidig med at vi styrker vores specialiserede tilbud til teenagere, unge voksne, sundhedspersonale, misbrugsbehandling og ambulante aktivitet.
 • MCO/SSR :
  • Fortsat være pioner inden for at integrere innovative behandlingstilbud på vores hospitaler og klinikker: Fokus på dagkirurgi, hyperforberedelse, hurtig restitution efter operation, ekspertise inden for vores behandlingstilbud, f.eks. fedme, kræftbehandling etc.
  • Øge kvaliteten af vores behandlingstilbud (kræftbehandling, kronisk nyresygdom, fedme etc.).
  • Forbedre personlig behandling tilpasset patientens behov.
  • Modernisere vores faciliteter og teknologi inden for rammerne af vores klynger af hospitaler og specialiserede klinikker.
 • Integrerede patientrejser:
  • Udvikle digital adgang til vores tjenester og fokusere på øget tilgængelighed, forbedret behandlingskvalitet og patientoplevelsen for at generere større loyalitet.
  • Udvikle vores digi-fysiske arbejdsgange for at forbedre den sammenhængende behandling mellem forskellige behandlingsniveauer og behandlingstilfælde, f.eks. mellem primær behandling og specialistbehandling.
  • Styrke vores geografiske etablering, så vi kan øge udbuddet af en sammenhængende behandling for vores patienter.
 • Anvende forskellige kompensationsmodeller:
  • Anvende og påvirke udviklingen af forskellige kompensationsmodeller, der leder mod en mere effektiv pleje for hver patient.
  • Udvikle anvendelsen af private sundhedsforsikringer og egenbetaling for de patienter, som ønsker dette.
 • En stærk ambition om at etablere primære behandlingscentre baseret på et system af innovative partnerskaber med læger.
 • Øge vores nuværende virksomhed med nye medicinske centre for at blive den ledende private hospitalsaktør i
  Norge.
 • Styrke aktiviteten inden for psykisk sundhed.
 • Vækstplan inden for billeddiagnostik.
 • Øge aktiviteten inden for private sundhedsforsikringer gennem innovative partnerskabssystemer med forsikringsselskaberne.